Orientering

Universelle rettigheder for de få

Efter otte års sværdslag, har EU nu vedtaget en migrations- og flygtningepagt, som skal fordele flygtninge mere solidarisk og samtidig gøre det lettere at afvise ansøgere. At den er blevet vedtaget netop nu, kan have noget at gøre med, at der er parlamentsvalg til sommer, hvor den yderste højrefløj står til markant fremgang. Ingen er tilsyneladende glade for den, og om det vil være nok til at stoppe debatten er tvivlsomt. Men hvorfor bliver flygtninge- og migrantspørgsmålet ved med at dele os i Europa? I dagens Udsyn taler vi med professor i migrations- og flygtningeret Thomas Gammeltoft-Hansen om, om det overhovedet er muligt at forestille sig varige løsninger, inden for rammerne af flygtninge- og menneskerettighedskonventionen?
Vært: Kaspar Colling Nielsen.