Genstart - DR's nyhedspodcast

Markagers mission

Fjordbunden er sort og livløs. Der lugter af rådne æg, og blade fra ålegræsset flyder rundt i havoverfladen. Det er tidligt på sommeren, men allerede nu kan professor Stiig Markager se alle tegnene på iltsvind fra sin sejlbåd i Isefjord. I 20 år har han igen og igen råbt op om, at vores hav er ved at dø. Og at årsagen er kvælstofudledning fra landbruget. Tirsdag i sidste uge landede så den grønne trepart, der er nået frem til en Co2-model for landbruget, og med sig har den også en gigantisk jordbrugsfond, der skal omkalfatre det danske landskab. Opdyrkede marker skal vige for ådale, enge og skov. Genstart spørger i dag Stiig Markager, om aftalen er svaret på det, han har efterlyst i 20 år. Og om vores farvande faktisk får luft igen.
Vært: Anna Ingrisch.
Program publiceret i DR Lyd d. 3/7.