Rød alarm for truede arter

Hvad har ålen, hasselmusen og sildehajen til fælles? De er alle på Den Danske Rødliste over truede arter. Op mod 2.000 arter i Danmark er i knibe i varierende omfang. Men hvordan havner dyr på listen? Hvad dækker de forskellige trusselskategorier over? Hvem holder øje med, om det går frem eller tilbage? Og hvad kan rødlisten bruges til ud over at gøre os i dårligt humør?
Gæst: Biodiversitetsforsker Jesper Erenskjold Moeslund, Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, projektleder for Den Danske Rødliste.
Værter: Biologerne Johan Olsen & Vicky Knudsen.
Producer: Carsten Nielsen.
vildtnaturligt@dr.dk