Problemet med pollen

Uden pollen og vind ville masser af planter ikke kunne sprede sig. Så hurra for blomsterstøv! Begejstringen er dog mere behersket, hvis man er allergisk over for de flyvende sædceller. Derfor prøver forskere med en pollenallergisk dansk professor i spidsen at forbedre både målemetoder og medicin. Men ville det i virkeligheden være bedst bare at rydde grøftekanterne og plænerne for de mest allergifremkaldende græsser og fælde de værste vindbestøvede træer i byerne?
Gæst: Professor og pollenallergiker Carsten Ambelas Skjøth, Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet.
Værter: Johan Olsen & Vicky Knudsen.
Studiehund: Gunnar Knudsen.
Voksenven: Carsten Nielsen.
vildtnaturligt@dr.dk