Verden ifølge Gram: FN – Hvad sker der?

Verdens stats- og regeringschefer tager i disse dage til FN i New York for første gang siden 2019. I det østlige Ukraine graver de hundreder af civile ofre op af massegrave efter russernes flugt. Krigen i Ukraine, fødevare- og energikrise ligger tungt over FN! Har FN gjort, hvad FN burde? Hvad FN kunne? Ja – noget har FN gjort. Men stoppe krigen – det kan FN ikke. Så hvad bliver der af et FN, der ikke kan leve op til sit eget formål?
Vært: Steffen Gram.