Klima-gas og halve løsninger

“Tiden går. Vi kæmper for vores liv,” sagde Antonio Guterres, FN’s generalsekretær, da han åbnede klimakonferencen COP-27 – og fortsatte: “Og vi taber!” To uger efter havde COP-27 vedtaget en fond, hvor sårbare lande kan få støtte til at udbedre skader og tab efter klimakatastrofer. Historisk sagde man. Men da det kom til forsøg på at begrænse brug af fossile brændstoffer, blev bremserne slået i. Der bliver ikke talt om “udfasning” af fossile brændstoffer. Og det er tilbageskridt i klimakampen.
Vært: Steffen Gram.