#183 Jeg beklager hvis nogle føler sig stødt, men….

Jeg har i nogles optik været lige lovligt fremme i skoene i sidste afsnit (#182) hvor jeg fortalte om de nye udstødelsesregler. 
Jeg fortæller i denne korte udgave hvorfor det nogle gange kan være svært at ramme flere målgrupper indenfor emnet “Jehovas Vidner” og at jeg nok skal tage de konstruktive råd til efterretning – uden at jeg laver for meget om på hvem jeg er. 
Tak til alle jer der giver mig konstruktiv kritik – det er guld værd!