162: #162 Min vej ud af Pinsekirken. Samtale med Maria Bøgh.

Maria Bøgh er gået offentligt ud med hendes oplevelser fra Pinsekirken. Som altid, er der påfaldende lighed mellem Jehovas Vidner og andre kristne bevægelser. Selvom læresætningerne er meget forskellige, har de alle fundet samme fodslag når det handler om at holde på medlemmerne. “Os mod dem”, “VI har Sandheden”, “Alle andre er dømt til fortabelse hvis de ikke tror det samme som os”, er mantraene. Så lyt til denne samtale og få et indblik i hvordan det er at være med i Pinsekirken og hvordan Maria slap ud og har skabt sig et nyt og bedre liv. Et liv i frihed.