#152 Jehovas Vidner i Norge mister statsstøtte og anerkendelse som trossamfund inden 2023!!

Jeg vil lade teksten fra den norske Statsforvalters egen side forklare hvad denne podcast handler om:
“Jehovas Vitner taber registrering som trossamfund.
Statsforvalteren i Oslo og Viken har besluttet at trække Jehovas Vidners registrering som trossamfund tilbage. Offentliggjort 22.12.2022 Vi sendte et varsel til Jehovas Vidner om muligt tab af registrering d. 25. oktober i år. I varslet bad vi om en tilbagemelding på om de ønskede at rette op på de forhold som ledte til afvisning af statstilskudet. Trossamfundet har ikke ønsket at ændre på de forhold som lå til grund for afvisning af statstilskudet i 2021, og de giver udtryk for at de fortsat er uenige i beslutningen om afvisning af tilskud. Tidligere i år blev Jehovas Vidner nægtet statstilskud for 2021 på grund af brud på trossamfundsloven. Ifølge vores vurdering krænker trossamfundet medlemmernes ret til frit at kunne melde sig ud. Vi mener dette krænker medlemmenes ret til religionsfrihed. Vi mener også at de krænker børns rettigheder ved at der er risiko for at de kan ekskludere døbte mindreårige, og ved at opfordre medlemmer til socialt at isolere børn som ikke følger trossamfundets regler. Ifølge trossamfundsloven kan et trossamfund få sin registrering trukket tilbage, dersom de bryder lovens bestemmelser. Det er kommet til vores viden at Jehovas Vidner krænker medlemmenes ret til frit at kunne forlade trossamfundet og at de krænker børns rettigheder. På denne baggrund er vi nået frem til at trossamfundet ikkelængere kan være registreret efter trossamfundsloven. Dette mener vi er i overensstemmelse med trossamfundslovens bestemmelser. Tabet af registrering medfører at trossamfundet ikke længere har ret til statlig tilskud. Det medfører også at trossamfundet mister deres vieselsmyndighed. Det står dem frit for at udøve deres religion og deres aktiviteter uafhængigt af en offentlig registering da trossamfundsloven udelukkende er en tilskudslov.”

Jeg taler i denne podcast med Jan Frode Nilsen som var en af hovedkræfterne bag denne historiske beslutning. Måske kan noget lignende lade sig gøre i Danmark?