#150 En forskers undersøgelse af unge Jehovas Vidner i Danmark.

Louise Lund Olesen har studeret religonsvidenskab på Århus universitet og har skrevet adskillige opgaver om Jehovas Vidner, som hun finder ekstremt interessant og fascinerende. Bl.a. har hun skrevet sin bachelor og speciale om trossamfundet.
Hendes viden om Jehovas Vidner er enorm og hun har adskillige gange været til møde i Rigssale og stævnehaller og talt i mange timer med forskellige Vidner.
I hendes speciale fokuserede hun på hvordan trossamfundet har ændret sig for medlemmerne, siden Jehovas Vidner kom til Danmark i 1895.
Titlen på hendes speciale er “Opvokset i en Højintens Religion – En undersøgelse af fænomenet ”kulturreligion” gennem kvalitative dybdeinterviews med ti 3. og 4. generations medlemmer af Jehovas Vidner i en dansk senmoderne kontekst.”
Her har Louise virkelig taget forskerbrillerne på for bl.a. at undersøge hvordan unge Jehovas Vidner agerer i “frontstage” eller “backstage”, afhængigt af hvem de er sammen med. (Fagudtrykkene bliver naturligvis forklaret.)
Det har virkelig været spændende at tale med Louise og få rykket til generelle fordomme om at “Jehovas Vidner er allesammen hjernevaskede”. Især blandt de unge er der stor forskel på hvordan de navigerer rundt i trossamfundets mange regler.

0:00 Indledning
1:02 Hvor stammer interessen fra
5:50 Stigmatisering af Jehovas Vidner
8:30 Snow ball sampling
14:00 Har JV “Sandheden”
17:00 Selvmord
19:00 Frontstage og backstage performance
25:50 Specialpionerer og det gennemsnitlige vidne
31:25 Forskellen på kirke og sekt
33:00 Hvordan Jehovas Vidner har udviklet sig
36:35 En informant der ikke passede ind i JV
37:20 Dating som JV
40:00 Backstage performance
44:50 Bekende sig til de 144.000 ved Mindehøjtiden
47:40 At være ufuldkommen
50:00 Valg af højere uddannelse
53:35 Forskellen på de første JV og i dag
55:50 Hvad er det værste der kan ske hvis JV har ret?
58:19 Fordomme om Jehovas Vidner
1:00:19 At spille på et fodboldhold
1:01:48 Blodtransfusion
1:05:48 Kan Louises speciale udlånes?
1:06:40 Vagttårnet på bordet
1:08:33 Lyset der vokser
1:09:45 Hvor bevæger Jehovas Vidner sig hen?

******************************************************************************************
DER ER HJÆLP AT HENTE HVIS DU ER JV OG ER I KRISE!!

LivsLinjen:
Hvis du har tanker om selvmord, så sig det til nogen! Gå IKKE rundt med dine tanker alene, uanset hvor svær en situation du er i!
Du kan kontakte Livsliniens telefonrådgivning, 70 201 201 alle årets dage fra kl. 11-05
Du kan skrive til Livsliniens mailrådgivning skrivdet.dk. Vi giver dig svar hurtigst muligt og indenfor max en uge.
Du kan kontakte Livsliniens chatrådgivning mandag og torsdag kl. 17-21 samt lørdag og søndag kl. 13-17
Du kan benytte Livsliniens selvhjælpsprogram, SOS, der er rettet mod at hjælpe personer med selvmordstanker

Børnetelefonen: https://bornetelefonen.dk/
Fantastisk tilbud til børn og unge der står i en svær situation lige nu og her. 100% anonym. Ring eller skriv til Børnetelefonen på: 116111

InsideOut: https://www.insideout.center/
Tilbyder juridisk støtte, bisidderhjælp og henvisning til professionelle terapeuter.

Eftertro:
Her kan man mødes med andre personer der har forladt eller er blevet smidt ud af religiøse miljøer. Her mødes ikke kun tidligere Jehovas Vidner, men også andre forskellige trosretninger og man kan tale åbent og anonymt om sine tanker med andre der forstår hvad man har været igennem. Kontakt Eftertro på FB!

Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidner: www.xjv.dk
Tilbyder også støtte til personer der har det svært som Jehovas Vidne. På deres side er der en lang liste med kontaktpersoner. Mødes i større grupper to gange om året, både Jylland og Sjælland.

På Facebook er der flere forskellige grupper for tidligere Jehovas Vidner:
‘x jehovas vidner’: https://www.facebook.com/groups/34927...
En åben gruppe hvor alle der har interesse i JV får taletid, f.eks. også journalister eller pårørende til JV.

‘X Jehovas Vidner / De Frie’: https://www.facebook.com/groups/xjeho...
Dette er en lukket gruppe hvor man kan være fuldstændig anonym. Den er udelukkende for tidligere Jehovas Vidner og tonen er mindre hård med fokus på at besvare åbne spørgsmål alle måtte have. Man skal ansøge om adgang og bevise at man har været et vidne. Anonymiteten er ekstrem vigtig i denne gruppe.

HJEMMESIDER:
https://www.jwfacts.com som sætter mange af læresætninger under et kritisk lys. Den er meget sober, direkte og tager udelukkende afsæt i Vagttårnets egen litteratur. Der findes en dansk pendant til den side som hedder jvfakta.dk

Der er også en anden fantastisk god og informativ side på dansk som jeg vil anbefale: jvinfo.nu
Beninu Andersen står bag denne hjemmeside og han er selv tidligere JV med en kolossal viden om Vagttårnsselskabet.

LITTERATUR:
Den vigtigste bog for mig da jeg forlod Jehovas Vidner var bogen “Samvittighedskrise”. Læs den!!!