Orientering: Bør lokalpolitikere og folketingsmedlemmer behandles ens, hvis de er dømt for at bryde loven? – 29. aug 2022

En række danske borgmestre efterlyser ens regler for folkevalgte. Både dem, der er valgt til kommunalbestyrelserne, og dem, der er valgt til Folketinget. I dag er lokalpolitikere nemlig underlagt langt strengere krav end folketingsmedlemmer, hvis de er dømt for at bryde loven. Vi taler med ekspert om, hvorfor reglerne er, som de er, og så spørger vi en lokal- og en folketingspolitiker, om reglerne bør ændres.
Statsministeren sagde i weekenden, at spørgsmålet om lønforhold for offentligt ansatte bliver “(…) nødt til også at være inde på det bord, hvor vi på Christiansborg sammen med kommuner, regioner og alle andre skal forsøge at løse nogle af de her grundlæggende spørgsmål”. Det har ellers hidtil været lukket land for politikere, da de gang på gang har henvist til arbejdsmarkedets parter og den danske model. Men hvor bogstaveligt skal vi tage denne udmelding fra statsministeren, og hvorfor kommer den lige op til et valg?
I Ukraine åbner landets folkeskoler denne uge for fysisk undervisning, men ikke alle lærere er trygge ved skolestarten. De er bange, for flertallet af skolerne har ikke ordentlige beskyttelsesrum, man kan søge ly i, siger en ukrainsk leder af en privatskole, som vi har talt med.
Mette Vibe Utzon og Søren Carlsen er dagens vært, Tine Linde er redaktør.
www.dr.dk/lyd/p1/orientering