Brinkmanns briks: Et liv står tilbage

Skal man forsone sig med sig selv for at kunne tage afsked med sit liv i ro og fred? Det mener Per Schultz Jørgensen, der er syg og har kort tid igen, og han har forsøgt at forstå sit liv gennem bogen Vendepunkter.
Vært: Svend Brinkmann.
Gæster: Per Schultz Jørgensen, psykolog, professor, tidligere formand for børneråddet og forfatter til Vendepunkter.
Tilrettelægger: Christoffer Heide Høyer.