85: Enkekejserinden: fra Rusland til Danmark — og tilbage igen

(Dagmar del 2)

“Hvis man havde lyttet til hendes råd, kunne Rusland være sparet for meget lidelse.” (Britisk ambassadør i Rusland.)

Dagmars søn bliver Zar i en urolig tid – og han er ikke god til. Han forsøger at styre med jernhånd, men oprøret lurer.

Efterhånden lytter han mere til den selvbestaltede prædikant Rasputin end til sin mor. Og stiler direkte mod tragedien.

Som hun senere konkluderer:

“Man har for længe leget med ilden uden at ville åbne sine øjne og ører for at se eller forstå, at man selv hjalp til oprør!”

Den danske gesandt i Sankt Petersborg advarer i et telegram hjem til København:
“Mener det er min pligt at meddele, at kejserfamiliens liv mere og mere er truet. Enkekejserinden, hendes to døtre og svigersøn befinder sig under de forfærdeligste forhold, fuldstændig prisgivet omsværmende matrosbanders vilkårlighed.”

Efter en tur over Krim, flygter Dagmar tilbage til sit fødeland.

Skrevet og fortalt af Berit Freyheit

Ekstra speak: Naja Mottelson

Her finder du en litteraturliste.

Københavns Biblioteker – LYD på Facebook.

85