78: De fine københavnske saloner

I slutningen af 1700-tallet og ind I Guldalderen opsamler salonværtinderne Charlotte Schimmelmann, Friederike Brun og Kamma Rahbek ny viden, nye strømninger, nye tendenser – og den viden formidler de videre til Københavns politiske, økonomiske og kulturelle elite.

I salonerne mødes alt hvad, der kan krybe eller gå af tidens forfattere, digtere, kunstnere, tænkere, videnskabsfolk, forretningsfolk, politikere, ambassadører og diplomater – og så selvfølgelig adlen – og måske en enkelt kongelig i ny og næ.

Og ja, salonværtinderne  påvirker det omgivende samfund – de styrer hvem, der kommer i deres hjem, hvem der møder hinanden og hvad der bliver talt om.

Influencere ville man måske kalde dem i dag. Datidens influenter.

Fortalt af Berit Freyheit

Her finde du en litteraturliste

Københavns Biblioteker – LYD på Facebook.

78